מתמטיקה אינטגרלים של פונקציות מנה חטיבה עליונה
מתמטיקה. הסתברות מותנית חלק ב
מושגי יסוד בהסתברות
הסתברות התפלגות בינומית חלק 1
הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1
טכניקה אלגברית בחדו"א
הסתברות מותנת חלק 1
חדוא-קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת השנייה
הסתברות דיאגרמת עץ
הסתברות מושגי יסוד
טריגונומטריה חלק ג
הסתברות מותנית חלק ג
הסתברות שאלות מסכמות
הטכניקה האלברית בשירות החדווא
מתמטיקה אינטגרלים טריגונומטרים
הסתברות התפלגות בינומית חלק 2
מחוז חרדי מתמטיקה טכניקה אלגברית בשירות חדווא חלק א
פונקציות טריגונומטריות חלק 2
חובה חטע עברית - מתמטיקה אסימפטוטה אופקית של פונקציות מנה ושורש עבור יא 4-5 יחל - י- יב-
פונקציה רציונלית ב'
פונקציה רציונלית א
מחוז חרדי מתמטיקה חשיבה כחלק אינטגרלי באינטגרלים חלק א
פונקציה רציונלית ג
הסתברות התפלגות בינומית חלק 3
חקירה של פונקציה מנה בשילוב שורש חלק 3
טריגונומטריה חלק א
ראייה איכותנית על פונקציה מורכבת
טריגונומטריה חלק ב
מחוז חרדי מתמטיקה טכניקה אלגברית בשירות חדווא חלק ב
מחוז חרדי מתמטיקה חשיבה כחלק אינטגרלי באינטגרלים חלק ב
אולפן 2 חקירת פולינום חלק ג'
פונקציות שורש עם פונקציות רציונליות-
הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת
פונקציות טריגונומטריות חלק 1
הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2
הסתברות מותנת חלק 2