מערכת הצורות - שמות הפועל ושמות פעולה
סוריא ומסר
סוגי הצורנים ומשמעויותיהם
מושא ישיר
ספרות שירה קלאסית חלק 1
שירה קלאסית
דקדוק - הפועל
תפקידים תחביריים חלק 1
קרא אלדייף המשורר אלחוטייאה חלק 1
דו משמעות
תיאור סיבה
חינוך אימהות - מיומנויות השוואה בראי שירה מודרנית
הנאום
דקדוק
דרכי תצורת השם
מי צריך מילות קישור?
הפועלים בשפה הערבית
שירה קלאסית חלק 2
מבני ומוערב
מתפעלים מהפועל
נעו״י חלק 2
הנושא אלפאעל
הנאום
נעו״י חלק 1
צירופים חלק א
שם המספר
סיפור קצר חלק ב
פיסוק יחידות שיח ופירוקן
צורות הבינוני
צירופים חלק 2
סיפור קצר מודרני
תצורת השם
סיפור קצר
מוגרד ומזיד
שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע
תחביר - המשפט המורכב חלק2
קרא אלדייף- המשורר אלחוטייאה חלק 2
אוצר מילים
מיומנויות ההשוואה בראי הסיפור הקצר - פרוזה מודרנית-טקסט אלנאסק ואבליס
תחביר: הרכבה ופירוק של יחידות שיח
דקדוק
השוואה
מיומנויות ההשוואה בראי הספרות - האוטוביוגרפיה הערבית המודרנית- טקסט בין אלסקנדריה לבין באריס.
מיומנות השוואה
שירה קלאסית
השוואה
הרכבת פעלים ושמות
סוגי השמות
טקסטים למטרות שכנוע
ריסאלת אל ע'ופרן