כינויים
כינויים
פועל לאזם ומותעדי
מושא
סוריא ומסר
אסטרטגיית ההשוואה
כתיבת מכתב רשמ��
الاسم الموصول
מושא ישיר
ספרות שירה קלאסית חלק 1
שירה קלאסית
כתיבת טקסט טיעוני
דקדוק - הפועל
אסטרטגית קבלת החלטה
اسم الفاعل، اسم المفعول من الفعل الصحيح الثلاثيّ وفوق الثلاثيّ
דקדוק מילות יחס
השמות הנלווים - אלתואביע
קרא אלדייף המשורר אלחוטייאה חלק 1
פועל מלא ופועל חסר
תיאור סיבה
חינוך אימהות - מיומנויות השוואה בראי שירה מודרנית
דקדוק
רעיון מרכזי
מיזוג מידע
הפועלים בשפה הערבית
שירה קלאסית חלק 2
מבני ומוערב
כתיבת טקסט בדיוני
المجرور بالإضافة
הנושא אלפאעל
סגן הנושא
סיפור קצר חלק ב
סיפור קצר מודרני
דקדוק סיכום פיסקה - הבנת הנקרא
"שירה "ردوا علي الصبا
סיפור קצר
מוגרד ומזיד
שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע
קרא אלדייף- המשורר אלחוטייאה חלק 2
אוצר מילים
מיומנויות ההשוואה בראי הסיפור הקצר - פרוזה מודרנית-טקסט אלנאסק ואבליס
דקדוק
דקדוק נלווים
השוואה
מיומנויות ההשוואה בראי הספרות - האוטוביוגרפיה הערבית המודרנית- טקסט בין אלסקנדריה לבין באריס.
שירה קלאסית
כתיבת מכתב אישי
סיפור קצר חלק א
סוגי השמות
ריסאלת אל ע'ופרן