מבחן מתכונת חלק ג
סוגי טקסטים
المرفوعات 2
דרכי תצורת השם
מחוברים 24/7
הבנת נקרא- יישום השלבים
הבנת נקרא - טרום קריאה
הבנת נקרא - אחרי קריאה
מבחן מתכונת חלק א
ציפורים נודדות
זיהוי שורש ובניין בגזרת השלמים
ניתוח תחבירי לשם הבנה
מבחן מתכונת חלק ב
שם העצם - מערכת הצורות
הבנת הנקרא
הפועל והבניינים
المرفوعات 1
המבנה הלוגי של הטק��ט
בניין נפעל חלק 1
טקסטים ברצף של בעיה ופתרון
מבנה טקסט ברצף של סיבות ותוצאות
אסטרטגיה בהבנת הנקרא
בריאת העולם בראשית חלק 1
שם המספר
תקינות לשונית וצירופים
הפועל השלם הגרוני
סוגי דגש��ם
בניינים
הבעת דעה אישית
דרכי תצורת השם
בנין התפעל מאפיינים
שם מספר
שם המספר
צירוף סמיכות
מבנה טקסט בדרך של עימות
נמוך לרצפה
טכניקה בכתיבת חיבור
עשרת הדברות
קורות חיים ומכתב רשמי
ללמוד איך ללמוד-חלק 1
הבעה בכתב וטכניקות לכתיבת חיבור
לוח הטקסט
גזרת השלמים
צורנים וצירופים
בניין נפעל חלק 2
ללמוד איך ללמוד-חלק 2
בניין התפעל
כתיבת חיבור חלק ב
פתרון מבחן 3 יח"ל
כתיבת חיבור