בעיות תנועה חלק 1
הקשר בין פונקציה להופכית שלה קדם אנליזה
גיאומטריה חלק 2
קשר בין פונקציה לשורש שלה
מתמטיקה- הגדרת פונקצית שורש טרנספורמציות וערך מוחלט על פונקצית שורש מוזזת שיעור 1
חקירת פונקציה רציונלית חלק 2
גאומטריה שיעור 2
הזזות של פונקציה
בעיות תנועה חלק 2
גיאומטריה מעגל מצולע חוסם/חסום במעגל
1 נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק
חקירת פונקציה רציונלית חלק 1
בעיות ער�� קיצון של פונקציית פולינום חלק 2
משוואות טריגונומטריות חלק 1
הפעלת פונקצית שורש על פונקציה חלק 2
הפונקציה הטריגונומטרית היכרות + הזזות
אנליטית חלק 1
מגזר ערבי - מתמטיקה - בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 1
נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק2
גיאומטריה אנליטית
קריאת גרפים
מתמטיקה אנליטית
מעגל יחידה
קשר בין פונקציה לנגזרת
גיאומטריה חלק 1
משוואות טריגונומטריות חלק 3
משוואות טריגונומטריות חלק 2
קשר בין נגזרות של הפונקציה
סדרה חשבונית
גיאומטריה חלק 1
גיאומטריה המעגל - שני מעגלים