מבחן מתכונת חלק ג

סוגי טקסטים

المرفوعات 2

דרכי תצורת השם

מחוברים 24/7

הבנת נקרא 3- יישום השל��ים

הבנת נקרא - טרום קריאה

הבנת נקרא - אחרי קריאה

מבחן מתכונת חלק א

ציפורים נודדות

זיהוי שורש ובניין בגזרת השלמים

ניתוח תחבירי לשם הבנה

מבחן מתכונת חלק ב

שם העצם - מערכת הצורות

הבנת הנקרא

הפועל והבניינים

المرفوعات 1

המבנה הלוגי של הטקסט

בניין נפעל חלק 1

טקסטים ברצף של בעיה ופתרון

עברית לדוברי ערבית. מבנה טקסט ברצף של סיבות ותוצאות. י-יב. .

עברית למגזר הערבי. אסטרטגיה בהבנת הנקרא. י-יב. .

בריאת העולם בראשית חלק 1

שם המספר

תקינות לשונית וצירופים

עברית לדוברי ערבית. הפועל השלם הגרוני. י-יב. .

סוגי דגשים

בניינים

הבעת דעה אישית

דרכי תצורת השם

בנין התפעל מאפיינים

עברית שם מספר: עברית כשפה שנייה

עברית לערבים שם המספר

צירוף סמיכות

מבנה טקסט בדרך של עימות

עברית למגזר ערבי - נמוך לרצפה

עברית למגזר ערבי - טכניקה בכתיבת חיבור י-יב

עברית למגזר הדרוזי_עשרת הדברות

עברית לדוברי ערבית. קורות חיים ומכתב רשמי. י-יב..

עברית למגזר הערבי-ללמוד איך ללמוד-חלק א

הבעה בכתב וטכניקות לכתיבת חיבור

לוח הטקסט

עברית לדוברי ערבית. גזרת השלמים. י-י''ב.

צורנים וצירופים

בניין נפעל חלק 2

עברית למגזר הערבי-ללמוד איך ללמוד-חלק ב

בניין התפעל

כתיבת חיבור חלק ב

פתרון מבחן 3 יח"ל

כתיבת חיבור