מבחן מתכונת חלק ג

דרכי תצורת השם

מחוברים 24/7

מדברים עם הילדים בוואטסאפ יש לזה מחיר

מבחן מתכונת חלק א

זיהוי שורש ובניין בגזרת השלמים

סוגי משפטים

מבחן מתכונת חלק ב

עברית למגזר הערבי- עיקרי המשפט הנושא והנשוא

הבנת הנקרא

המבנה הלוגי של הטקסט

תרגול דקדוק בחינות בגרות

עברית לדוברי ערבית יתה יא' הבעה בכתב שאלון 014381

עיצורים גרוניים

בניין נפעל חלק 1

טקסטים ברצף של בעיה ופתרון

עברית למגזר הערבי-התקבצו כי הזמן תמים יא יב-

בניינים כבידים (פיעל פועל התפעל)

עברית לדוברי ערבית. מבנה טקסט ברצף של סיבות ותוצאות. י-יב. .

עברית למגזר הערבי. אסטרטגיה בהבנת הנקרא. י-יב. .

בריאת העולם בראשית חלק 1

שם המספר

תקינות לשונית וצירופים

כי האדם עץ השדה

תקינות לשונית

בניינים

הבעת דעה אישית

בנין התפעל מאפיינים

דרכי תצורת שם העצם

עברית לערבים ניתוח השיר לחשוב בצורה ממוחשבת של דוד אבידן

עברית שם מספר: עברית כשפה שנייה

עברית לערבים שם המספר

עברית תקינות בצורות הפועל

"פרק הלשון"

צירוף סמיכות

עברית למגזר הערבי-שם המספר

מבנה טקסט בדרך של עימות

עברית למגזר ערבי - נמוך לרצפה

עברית למגזר ערבי - טכניקה בכתיבת חיבור י-יב

עברית למגזר הדרוזי_עשרת הדברות

עברית למגזר הערבי-ללמוד איך ללמוד-חלק א

הבעה בכתב וטכניקות לכתיבת חיבור

עיקרי המשפט נושא נשוא ואוגד

לוח הטקסט

צורנים וצירופים

בניין נפעל חלק 2

עברית למגזר הערבי-ללמוד איך ללמוד-חלק ב

בניין התפעל

כתיבת חיבור חלק ב

פתרון מבחן 3 יח"ל