שיעורים מוקלטים

24שיעורים מוקלטים

מתמטיקה אינטגרלים של פונקציות מנה חטיבה עליונה

קלא��דיה ליקח

מתמטיקה. הסתברות מותנית חלק ב

נעמה טל 4.8

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

הסתברות התפלגות בינומית חלק 1

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבאלשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

הסתברות מותנת חלק 1

5.4.2020 אלי נצר

חדוא-קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת השנייה

קלאודיה ליקח 2020-10-15

גיאומטריה אנליטית

1.7 - גלעד אשל

הסתברו�� דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

הסתברות מותנית חלק ג

נעמה טל 4.8

הסתברות שאלות מסכמות

נעמה טל 4.8

הסתברות התפלגות בינומית חלק 2

המורה נעמה טל 12.5.20 2אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא חלק

חקירה של פונקציה מנה בשילוב שורש חלק 1+2

יוליה מורשטיין 23.08.20

חובה חטע עברית - מתמטיקה אסימפטוטה אופקית של פונקציות מנה ושורש עבור יא 4-5 יחל - י- יב-

קלאודיה ליקח-3/12/20

פונקציה רציונלית ב'

רימה דריזין 10.08.2020

פונקציה רציונלית א

רימה דריזין 10.08.2020

פונקציה רציונלית ג

רימה דריזין 10.08.2020

הסתברות התפלגות בינומית חלק 3

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

חקירה של פונקציה מנה בשילוב שורש חלק 3

יוליה מורשטיין-23.08.20

ראייה איכותנית על פונקציה מורכבת

יוליה מורשטיין-23.08.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

הסתברות מותנת חלק 2

5.4.2020 אלי נצר