שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק א'

טל בן בסט 03.08.2020

גאומטריה אנליטית המשיק למעגל

דורית פרידמן-25.08.20

בעיות גדילה ודעיכה חלק ב

גלית שאות-26.07.20

דמיון משולשים חלק ד

יוליה מורשטיין 16.08.2020

התפלגות נורמלית -תרגול

בנצי סלומון 24.4

הנדסה אנליטית - אליפסה חלק 1

יעל נמט 08.07

פרמידה ישרה חלק א

אלי נצר 1.4.20

גאומטריה אנליטית קוטר במעגל ומעגל המשיק לצירים

דורית פרידמן 25.08.2020

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 2

אייל בלוך 1.4.20

מרוכבים חלק ג

אורית כהן 14.07

שאלות בגרות המעגל -ב

טל בן בסט 10.8.20

פונקציות טריגונומטריות חלק 1

תמר לבידון 12.5.2020

מקומות גאומטריים 3

אורית כהן 5.8

שיעור 1 - פונקציה מעריכית - תחום ההגדרה תכונות בסיסיות

יוליה גורביץ 17.8.20

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

השפעת הוצאת שורש על גרף הפונקציות

אורית כהן 21.7.20

פונקציות טריגונמטריות חלק 2

תמר לבידון כיתה יב

גאומטריה אנליטית משוואת המעגל הכללי

דורית פרידמן 25.08.2020

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

טכניקה אלגברית בחדו"א

1.4.20 מזל אלטחן

מרוכבים חלק א

אורית כהן. 14.07.20

פרמידה ישרה חלק ב

אלי נצר 1.4.20

מקומות גאומטריים 2

אורית כהן - 5.8

שאלות מילויליות - קנייה ומכירה חלק 1

אלי נצר 08.06.2020

סדרה הנדסית הגדרה לפי מיקום והגדרה ברקורסיה

גלית שאול-26.7

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

הנדסה אנליטית קו ישר חלק ב

דורית פרידמן 12.8

הטכניקה האלברית בשירות החדווא

מורה - מזל אלטחן 1-4-2020

בעיות גדילה ודעיכה דסקרטיות

-גלית שאול-27.07.20

הנדסה אנליטית קו ישר חלק א

דורית פרידמן-12.08.20

הנדסה אנליטית - אליפסה חלק 2

השפעת חוקי הלגוריתמים על גרפים

אורית כהן 14.07

הנדסה אנליטית - קו ישר חלק ג

דורית פרידמן 12.8

שאלות בגרות הקו הישר

טל בן בסט 10.8.20

גאומטריה אנליטית מעגל

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות בגרות-המעגל

טל בן בסט 10.8.20

הנדסה אנליטית פונקציית קו ישר

גלעד אשל 23.08.2020

שיעור 3 - פונקציה מעריכית נגזרת

יוליה גורביץ 17.8.20

3 הנדסה אנליטית - אליפסה חלק

גאומטריה אנליטית קו ישר-חלק ב

-תמר לבידון 13.8.20

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 3

אייל בלוך 1.4.20

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק ב'

טל בן בסט 03.08.2020

מרוכבים חלק 2

אורית כהן - 21.7.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

הנדסה אנליטית חיתוך בין שני ישרים

גלעד אשל 23.08.2020

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

גאומטריה אנליטית קו ישר-חלק א

תמר לבידון-13.08.20

מקומות גאומטריים 4

אורית כהן - 5.8

מגזר החרדי - חלק א - טרנספורמציה של הפונקציה ln