שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

at the restaurant & relax-

Rivka Rozenberg -27.05.20

english travel & at the museum

רבקה רוזנברג 27.05.20

going veggie

רבקי רוזנברג_18.5.2020

HOMOPHONES BAND II

רבקי רוזנברג

summers reading part 2

1.4.2020 חיים זאפו

Mama's Bank Account Part 1

20.05.2020 סימון דובל

Emily DIckinson Poetry

אריאל בלצר 2.7.4

vocabulary jokes + village

ריבקי רוזנברג 01.06.20

Caged Bird

ריבקי רוזנברג - 21.5

vocabulary holidays and camping

רבקי רוזנברג 28.5

vocabulary food + advertisements

רבקי רוזנברג 4.06

Mama's Bank Account Part 3

20.05.2020 סימון דובל

vocabulary dance + opera

ריבקי רוזנברג 1.06.20

Reading Comperehension: Healthier Choices

נדין 6.4.20

Summers Reading part 4

חיים זאפו 2.4.20

vocabulary my house + my family

רבקי רוזנברג 4.06

Speaking Part 1- MR. Know All

סימון דובל 08.06.2020

going to the movies - listennig comprehension

14.05.20 רבקי רוזנברג

things i like to do

אסף רפפורט- 06 May 2020 - 11-15-19 AM

eating out - listennig comprehension

14.05.20 רבקי רוזנברג

vocabulary horses + tennis

ריבקי רוזנברג 01.06.20

helping poem by shel silverstein

ג'סיקה קמיר-25.05.20

Speaking Part 2- MR. Know All

סימון דובל 08.06.2020

can you cock

רבקי רוזנברג_ 18.5.2020

the power of the good nights sleep

רבקי רוזנברג_ 18.5.2020

ROAD NOT TAKEN

ליה דור יוסף 05.06.2020

summers reading part 1

1.4.2020 חיים זאפו

vocabulary forest + clothing

רבקי רוזנברג 4.06

Remote learning - good'better and the best

22.4.2020 ד"ר שרי גנון-שילון

english party & Music festival Rivka Rozenberg

רבקה רוזנברג 27.05.20

Coronavirus

ג'סיקה קמיר. 25.5

English around the world

ג׳סיקה קמיר 11.5

vocabulary living on an island + technology

ריבקי רוזנברג 28.05.20

a day in a life of a swimmer - listennig comprehension

רבקי רוזנברג 14.05.20

Homophones Band I

רבקי רוזנברג 9.6

American holidays

ג'סיקה קמיר 11.5.20

Important People in Your Live

ריבקי רוזנב��ג - 21.5

vocabulary mozart + walt disney

ריבקי רוזנברג 01.06.20

vocabulary at the market + canada

ריבקי רוזנברג 28.05.20

vocabulary libreries around the world + police

ריבקי רוזנברג 28.05.20

the benefits of sports

רבקי רוזנברג 18.5.2020

Grandmother Part 1

סימון דובל 08.06.2020

Point Bagrut Project - Careers Part 1

18.06.2020 סימון דובל

count that day lost

אביטל פרח 30.6.20

vocabulary at the park + animals

רבקי רוזנברג 4.06

Grandmother Part 2

סימון דובל 08.06.2020

Mama's Bank Account Part 2

20.05.2020 סימון דובל

english at work & Accident Rivka Rozenberg

רבקה רוזנברג 27.05.20

Lean on me-Zero and first conditional

רחל בורנשטיין. 6.5

Hot to Improve Your Memory

ריבקי רוזנברג - 21.5