שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

מערכת הצורות - שמות הפועל ושמות פעולה

המורה: טל אהרון 6.4.20

סוריא ומסר

19.4.2020 הימת ותד

סוגי הצורנים ומשמעויותיהם

טל אהרון - 14.5

מושא ישיר

אימאן אבו קישק 15.05.20

ספרות שירה קלאסית חלק 1

ופאא עבאס 1.4.20

שירה קלאסית

19.4.2020 וופא עבאס

דקדוק - הפועל

19.4.2020 עאידה מסראווה חמזה

תפקידים תחביריים חלק 1

יניב כהן 30.4

קרא אלדייף המשורר אלחוטייאה חלק 1

19.4.2020 נביל ותד

דו משמעות

רותי שלו 27.4

תיאור סיבה

אימאן אבו קישק 15.05.20

חינוך אימהות - מיומנויות השוואה בראי שירה מודרנית

דר סאלח עבוד 16.4

הנאום

לינדה קטן 1.4.20

דקדוק

נסרין אבו יונס 1..4.20

דרכי תצורת השם

שירלי שרון 10.5.20

מי צריך מילות קישור?

המורה: יעל נזר 2.4

הפועלים בשפה הערבית

2.4.2020. עאידה מסראווה

שירה קלאסית חלק 2

1.4.2020 ופאא עבאס

מבני ומוערב

אליף פראנש 13.5

מתפעלים מהפועל

רונית רובינסקי 7.5

נעו״י חלק 2

משה וידל 18.5.2020

הנושא אלפאעל

3.4.2020 נאג'י דעאס

הנאום

לינדה קטן 03.05.2020

נעו״י חלק 1

משה וידל 18.5.2020

צירופים חלק א

רותי שליו 04.05.2020

שם המספר

יעל נזר 30.4

סיפור קצר חלק ב

עאידה חמזה 7.4

פיסוק יחידות שיח ופירוקן

יניב כהן 30.4.20

צורות הבינוני

טל אהרון - 14.5

צירופים חלק 2

רותי שליו 04.05.2020

סיפור קצר מודרני

19.4.2020 אחמד מחאמיד

תצורת השם

20.4.2020 שירלי שרון

סיפור קצר

19.4 וופא עבאס

מוגרד ומזיד

אליף פראנש 13.5

שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע

19.4.2020 ואיל טאהא

תחביר - המשפט המורכב חלק2

6.4.2020 יניב כהן

קרא אלדייף- המשורר אלחוטייאה חלק 2

נביל ותד 19.4

אוצר מילים

24.4.2020 שיימא הינדאווי

מיומנויות ההשוואה בראי הסיפור הקצר - פרוזה מודרנית-טקסט אלנאסק ואבליס

סאלח עבוד 16.4

תחביר: הרכבה ופירוק של יחידות שיח

21.4.2020 יניב כהן

דקדוק

23.4 עאידה מסראווה

השוואה

שיימא הינדאווי 3.4

מיומנויות ההשוואה בראי הספרות - האוטוביוגרפיה הערבית המודרנית- טקסט בין אלסקנדריה לבין באריס.

סאלח עבוד 16.4

מיומנות השוואה

יעל נזר 16.3.20

שירה קלאסית

19.4.2020 אחמד מחאמיד

השוואה

טל אהרון 26.4

��רכבת פעלים ושמות

טל אהרון 26.4

סוגי השמות

אימאן אבו קישק 15.05.20

טקסטים למטרות שכנוע

יעל גז 4.5.20

ריסאלת אל ע'ופרן

19.4.2020 הימת ותד