שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

שאלות מילוליות עם משוואות

מואמן אבו מוח 30.4

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

אנליטית חלק 3

מיסון עוידה 21.4

שטח מעוין וריבוע, חלק ב

המורה: נסרין בשארה 22.4

מתמטיקה- הגדרת פונקצית שורש טרנספורמציות וערך מוחלט על פונקצית שורש מוזזת שיעור 1

07.05.2020 סוהיל שריף

חקירת פונקציה רציונלית חלק 2

עומר איוב 1.4.20

חקירת פונקצית שורש חלק ב

חליל אבו קוש 3.5

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

שאלות מילוליות

מואמן אבו מוח 1.4.20

שאלות אינטגרטיביות בגיאומטריה רמה א

מואמן אבו מוח 1.4.20

שאלון תנועה ב

אחלאם ח'טיב 13.5

חקירת פונקציה רציונלית חלק 1

עומר איוב 1.4.20

טריגונומטריה במרחב

האלה מחאגנה 22.4

הפעלת פונקצית שורש על פונקציה חלק 2

07.05.2020 סוהיל שריף

ישרים מקבילים

2.4 מואמן אבו מוך

קריאת גרפים ודיאגרמות חלק 1

26.4.2020 מואמן אבו מוח

מספרים מרוכבים 1

16.4.2020 ראידה עמורי

חקירת פונקציה מעריכית

האלה מחאגנה 3/5/20

תרגול - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.5.2020

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5

חקירת פונקצית שורש חלק ג

חליל אבו קוש 3.5

תכונות של פונקציה

נסרין בשארה 7.5

שאלון תנועה ב

אחלאם ח'טיב 13.5

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

ווקטורים- חלק 1

2.4.2020 עומר איוב

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5

חקירת פונקצית שורש חלק א

חליל אבו קוש 3.5

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות

עומר איוב 7.4

תכונות הפונקציה

23.4.2020 נסרין בשארה

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

קריאת גרפים

דוריד דוחי 11.5

חקירת פונקציה לוגריתמית

הלאא מחאגנה 3.5.20

פונקציית שורש והזזות

נסרין בשארה 7.5

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

מספרים מרוכבים 2

16.4.2020 ראידה עמורי

קריאת גרפים ודיאגרמות חלק 2

26.4.2020 מואמן אבו מוח

סדרה חשבונית

דוריד דוכין 21.4

חקירת פונקצית שורש חלק ד

חליל אבו קוש 3.5

ישרים מקבילים

המורה: מואמן אבו מוח 21.3

התפלגות נורמלית

21.4.2020 דוריד דוכין

חקירת פונקציות מעריכיות ולוגיתמיות

הלאא מחאגנה 3.5.20

מבוא - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.52020

אנליטית חלק 2

מיסון עוידה 21.4

פונקציית שורש והזזות

נסרין בשארה 7.5

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4

טריגונומטריה במרחב

האלה מחגנה 22.4

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5