שיעורים מוקלטים

24שיעורים מוקלטים

מתמטיקה. חזקות ושורשים

2.9.2020 יוליה מורשטיין

מתמטיקה. ביטויים שווי ערך, כינוס איברים דומים כולל חוק הפילוג

2.9.2020 יוליה מורשטיין

מתימטיקה. משוואות מההתחלה

2.9.2020 יוליה מורשטיין

משתנה חוקיות ביטוי אלגברי חלק א

יוליה מורשטיין. 25.8

ביטויים אלגבריים והצבה

יוליה מורשטיין. 25.8

זוויות

אייל שלמה 08.06.2020

מלבן ניצבות והקבלה

יוליה מורשטיין. 25.8

פתרון משוואות באמצעות שאלות מילוליות

המורה: סיגלית בן צור 20.4

מתמטיקה-הכרות עם המספרים המכוונים, ערך מוחלט ופעולות חשבון חלק ב'

יוליה מורשטיין 21.9.20

זוויות בין ישרים מקבילים 2

אלון בראון 17.5.2020

תרגול זוויות צמודות וקודקודיות

אלון בראון 6.5.20

תיבה

יוליה מורשטיין. 25.8

מתמטיקה-הכרות עם המספרים המכוונים, ערך מוחלט ופעולות חשבון חלק א'

-יוליה מורשטיין 21/9/20

קריאת גרפים- שיעור 1

סיגלית בן צור 20.4

חוצה זווית

אלון בראון 12.5

משתנה חוקיות ביטוי אלגברי חלק ב

יוליה מורשטיין. 25.8

שטח עיגול והיקף מעג��

יוליה מורשטיין 30.9.20

מתמטיקה-פתרון משוואות עם מכנה מספרי

יוליה מורשטיין 21.9.20

בעיות מילוליות חלק ג

יוליה מורשטיין 30.9.20

זוויות בין ישרים מקבילים 1

אלון בראון 17.5.2020

זוויות- סימון,סוגי,צמודות וקודקודיות

אלון בראון 04.05.2020

קריאת גרפים- שיעור 2

סיגלית בן צור 20.4

חוקי פעולות חשבון

יוליה מורשטיין 23.08.20

סכום זוויות במשולש

אלון בראון 12.5