שיעורים מוקלטים

43שיעורים מוקלטים

רמה מוגברת-ריבוע

סיגלית בן צור 30.4

מתמטיקה_פעולות בשברים אלגבריים_50 דקות

רימה דריזין_2020-07-22

רמה מוגברת- מעויין

30.4.20 סיגלית בן צור

שאלות פתוחות בגיאומטריה

מיה קורן 3.8

מתמטיקה-הכרות עם הפונקציה הריבועית-כיתה ט

נעמה טל 29.10.20

מצולעים במערכת צירים

מיה קורן 27.7.20

נוסחאות הכפל המקוצר

רימה דריזין_2020-07-02

הדלתון

סיגלית בן צור-21.07.20

רמה מוגברת - ריבוע, שאלה מתפתחת

סיגלית בן צור 30.4

שימושים לפירוק לגורמים

רימה דריזין 7.7

מתמטיקה-מתיחות וקיווצים של פרבולה

-נעמה טל-29.10.20

חזקות ופונקציות מעריכיות 1

רימה דריזין - 2.7

קריאת גרפים-רמה חלשה

יוליה מורשטיין 30.9.20

פירוק לגורמים

רימה דריזין-07.07.20

תיכון ליתר

אריה רוקח_22.5

מקבילית

סיגלית בן צור-04.08.20

משוואות

מיה קורן 25.05.20

הזזות של פונקציות

מיה קורן_25.5

הנדסה במערכת צירים

מיה קורן 7.5

מתמטיקה-משולש שווה שוקיים תכונות-כיתה ט'

מיה קורן 13.9.20

גאומטריה במערכת צירים רמה א

מיה קורן 27.7

בניות יסודיות ג

אריה רוקח_31.7

פונקצית הערך המוחלט חלק 1

רימה דריזין 9.7.20

מתמטיקה-פתרון משוואות ריבועיות בדרכים שונות-חלק א-כיתה ט-

נעמה טל029.10.20

משוואות אי רציונליות

אייל שלמה 08.06.2020

חיתוך בין ישר ופרבולה

מיה קורן 7.5.20

ריבוע - רמה ב

30.4.20 מיה קורן

בניות יסודיות ב

31.7.20_אריה רוקח

מתמטיקה-משולש שווה שוקיים משפטים הפוכים-כיתה ט'

מיה קורן 13.9.20

מתמטיקה-טרפז תכונות וחישובים-כיתה ט'

מיה קורן 13.9.20

משוואות ממעלה גבוהה

אייל שלמה 08.06.2020

מתמטיקה-הזזות של פרבולה-כיתה ט

נעמה טל 29.10.20

שטחי משולשים ומרובעים

מיה קורן 3.8

מתמטיקה הכרות עם פונקציית השורש חלק 1 ט

רימה דריזין 22.07

טרפז כללי

סיגלית בן צור 4/8

פונקציית הערך המוחלט חלק 2

רימה דריזין 9.7.20

מתמטיקה הכרות עם פונקציית השורש חלק 2 ט

רימה דריזין 22.07.20

קטע אמצעים בטרפז

אריה רוקח_17.7

בניות יסודיות א

אריה רוקח_31.7

מעויין רמה ב

מיה קורן 30.4

2 חזקות ופונקציות מעריכיות

רימה דריזין - 2.7

טרפז שווה שוקיים

סיגלית בן צור 4.8

קטע אמצעים

אריה רוקח_22.5