שיעורים מוקלטים

46שיעורים מוקלטים

הקדמה לחקירה של שורש חלק 2

תמר לבידן 23.4

פונקציה חזקה ומבוא לפולינום חלק ב

גאולה סבר_2020-07-20

מתמטיקה. הסתברות מותנית חלק ב

נעמה טל 4.8

חקירת פולינום חלק א

יעל אדמובסקי

בעיות קיצון חלק ג

18.8 יוליה מורשטיין

פונקצית הפולינום ג

גאולה סבר_23.7

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

פונקצית הפולינום ד

גאולה סבר_23.7

הסתברות התפלגות בינומית חלק 1

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבאלשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

סדרה חשבונית

דורית פרידמן 1.7

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

מצב הדדי בין ישרים

נעמה טל. 16.7

גיאומטריה אנליטית

1.7 - גלעד אשל

חקירת שורש

23.4.20 תמר לבידון

היכרות עם ניגזרת במשיק

יוליה מורשטיין-18.08.20

. פונקציה מורכבת ומכפלת פולינומים חלק א. .

תמר לבידון 2020-11-03

תחום הגדרה של שורש ופתרון משוואות עם שורש

23.4.20 תמר לבידון

סטטיסטיקה חלק ג

בן מוסקוביץ 12.08.20

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

הסתברות מותנית חלק ג

נעמה טל 4.8

הסתברות שאלות מסכמות

נעמה טל 4.8

הסתברות התפלגות בינומית חלק 2

המורה נעמה טל 12.5.20 2אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא חלק

-בעיות קיצון -חלק ב

יוליה מורשטיין - 18.8

חקירת פולינום - חלק ב'

יעל אדמובסקי

חלק ב- היכרות עם ניגזרת במשיק

יוליה מורשטיין-18.08.20

חובה חטע עברית - מתמטיקה אסימפטוטה אופקית של פונקציות מנה ושורש עבור יא 4-5 יחל - י- יב-

קלאודיה ליקח-3/12/20

סטטיסטיקה חלק ב

בן מוסקוביץ 12.08.20

. פונקציה מורכבת ומכפלת פולינומים חלק ב. .

תמר לבידון 2020-11-03

מצב הדדי בין ישר לפרבולה

נעמה טל 16.7

משוואת הישר-שיפוע ונקודה-801

גלעד אשל 26.08.2020

דמיון משולשים חלק א

יוליה מורשטיין-16.08.20

דמיון משולשים חלק ג

יוליה מורשטיין 16.08.2020

חובה חטע עברית - מתמטיקה פירמידה -עבור יא 4-5 יחל - י- יב

קלאודיה ליקח

הסתברות התפלגות בינומית חלק 3

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

הקדמה לחקירה של שורש חלק 1

תמר לבידן 23.

סדרה חשבונית

דורית פרידמן 1.7

-בעיות קיצון פרק 1-

יוליה מורשטיין-18.08.20

אולפן 2 חקירת פולינום חלק ג'

-יעל אדמובסקי-23.9.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

סטטיסטיקה

בן מוסקוביץ 12.08.20

דמיון משולשים חלק ב

יוליה מורשטיין 16.08.2020

1פונקציות חזקה ומבוא לפולינום

גאולה סבר_2020-07-20

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

הקו הישר

נעמה טל. 16.7

הרכבה של פונקציות שורש

תמר לבידון 19.4