שיעורים מוקלטים

31שיעורים מוקלטים

פונקציה חזקה ומבוא לפולינום חלק ב

גאולה סבר_2020-07-20

מתמטיקה. הסתברות מותנית חלק ב

נעמה טל 4.8

חקירת פולינום חלק א

יעל אדמובסקי

פונקצית הפולינום ג

גאולה סבר_23.7

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

פונקצית הפולינום ד

גאולה סבר_23.7

הסתברות התפלגות בינומית חלק 1

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבאלשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

מצב הדדי בין ישרים

נעמה טל. 16.7

גיאומטריה אנליטית

1.7 - גלעד אשל

היכרות עם ניגזרת במשיק

יוליה מ��רשטיין-18.08.20

. פונקציה מורכבת ומכפלת פולינומים חלק א. .

תמר לבידון 2020-11-03

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

הסתברות מותנית חלק ג

נעמה טל 4.8

הסתברות שאלות מסכמות

נעמה טל 4.8

הסתברות התפלגות בינומית חלק 2

המורה נעמה טל 12.5.20 2אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא חלק

-בעיות קיצון -חלק ב

יוליה מורשטיין - 18.8

חקירת פולינום - חלק ב'

יעל אדמובסקי

חלק ב- היכרות עם ניגזרת במשיק

יוליה מורשטיין-18.08.20

. פונקציה מורכבת ומכפלת פולינומים חלק ב. .

תמר לבידון 2020-11-03

מצב הדדי בין ישר לפרבולה

נעמה טל 16.7

דמיון משולשים חלק א

יוליה מורשטיין-16.08.20

דמיון משולשים חלק ג

יוליה מורשטיין 16.08.2020

הסתברות התפלגות בינומית חלק 3

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

-בעיות קיצון פרק 1-

יוליה מורשטיין-18.08.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

דמיון משולשים חלק ב

יוליה מורשטיין 16.08.2020

1פונקציות חזקה ומבוא לפולינום

גאולה סבר_2020-07-20

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

הקו הישר

נעמה טל. 16.7