שיעורים מוקלטים

31שיעורים מוקלטים

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק א'

טל בן בסט 03.08.2020

בעיות גדילה ודעיכה חלק ב

גלית שאות-26.07.20

התפלגות נורמלית -תרגול

בנצי סלומון 24.4

אמצע קטע382-07

גלעד אשל-26.08.20

פרמידה ישרה חלק א

אלי נצר 1.4.20

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 2

אייל בלוך 1.4.20

38213- בגרות חורף 2019 וקיץ 2019 שאלה 2

גלעד אשל

שאלות בגרות המעגל -ב

טל בן בסט 10.8.20

חלק 3 שאלות מילויליות - קנייה ומכירה

מעגל קנוני

גלעד אשל-30.8.20

סדרה חשבונית

דורית פרידמן 1.7

בעיות גידול ודעיכה

אלי נצר 08.06.2020

גיאומטריה אנליטית

1.7 - גלעד אשל

פרמידה ישרה חלק ב

אלי נצר 1.4.20

סדרה הנדסית הגדרה לפי מיקום והגדרה ברקורסיה

גלית שאול-26.7

בעיות ערך קיצון של פונקציה חלק א'

יוליה מורשטיין 11.08.2020

בעיות גדילה ודעיכה דסקרטיות

-גלית שאול-27.07.20

382-08 מרחק בין נקודות

��לעד אשל-26.08.20

שאלות בגרות הקו הישר

טל בן בסט 10.8.20

גאומטריה אנליטית מעגל

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות בגרות-המעגל

טל בן בסט 10.8.20

הנדסה אנליטית פונקציית קו ישר

גלעד אשל 23.08.2020

38214-בגרות 2019 קיץ ב וחורף 2020-שאלה 3

גלעד אשל-30.08.20

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 3

אייל בלוך 1.4.20

סדרה חשבונית

דורית פרידמן 1.7

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק ב'

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות מילויליות - קנייה ומכירה חלק 2

אלי נצר 08.06.2020

בעיות ערך קיצון ��ל פונקציה חלק ב

יוליה מורשטיין 11.08.2020

הנדסה אנליטית חיתוך בין שני ישרים

גלעד אשל 23.08.2020

בעיות ערך קיצון של פונקציה חלק ג

יוליה מורשטיין 11.08.2020

שיפוע ומשוואת ישר תרגול מסכם

גלעד אשל 26.08.2020