שיעורים מוקלטים

22שיעורים מוקלטים

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק א'

טל בן בסט 03.08.2020

אמצע קטע382-07

גלעד אשל-26.08.20

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 2

אייל בלוך 1.4.20

38213- בגרות חורף 2019 וקיץ 2019 שאלה 2

גלעד אשל

שאלות בגרות המעגל -ב

טל בן בסט 10.8.20

חלק 3 שאלות מילויליות - קנייה ומכירה

מעגל קנוני

גלעד אשל-30.8.20

ג��אומטריה אנליטית

1.7 - גלעד אשל

בעיות ערך קיצון של פונקציה חלק א'

יוליה מורשטיין 11.08.2020

382-08 מרחק בין נקודות

גלעד אשל-26.08.20

שאלות בגרות הקו הישר

טל בן בסט 10.8.20

גאומטריה אנליטית מעגל

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות בגרות-המעגל

טל בן בסט 10.8.20

הנדסה אנליטית פונקציית קו ישר

גלעד אשל 23.08.2020

38214-בגרות 2019 קיץ ב וחורף 2020-שאלה 3

גלעד אשל-30.08.20

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 3

אייל בלוך 1.4.20

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק ב'

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות מילויליות - קנייה ומכירה חלק 2

אלי נצר 08.06.2020

בעיות ערך קיצון של פונקציה חלק ב

יוליה מורשטיין 11.08.2020

הנדסה אנליטית חיתוך בין שני ישרים

גלעד אשל 23.08.2020

בעיות ערך קיצון של פונקציה חלק ג

יוליה מורשטיין 11.08.2020

שיפוע ומשוואת ישר תרגול מסכם

גלעד אשל 26.08.2020