שיעורים מוקלטים

38שיעורים מוקלטים

מתמטיקה אינטגרלים של פונקציות מנה חטיבה עליונה

קלא��דיה ליקח

מתמטיקה. הסתברות מותנית חלק ב

נעמה טל 4.8

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

הסתברות התפלגות בינומית חלק 1

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבאלשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

מקומות גיאומטריים 1

אורית כהן 21.7.20

טכניקה אלגברית בחדו"א

1.4.20 מזל אלטחן

הסתברות מותנת חלק 1

5.4.2020 אלי נצר

חדוא-קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת השנייה

קלאודיה ליקח 2020-10-15

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

טריגונומטריה חלק ג

אריה רוקח 14.08.2020

הסתברות מותנית חלק ג

נעמה טל 4.8

הסתברות שאלות מסכמות

נעמה טל 4.8

הטכניקה האלברית בשירות החדווא

מורה - מזל אלטחן 1-4-2020

מתמטיקה אינטגרלים טריגונומטרים

קלאודיה ליקח

הסתברות התפלגות בינומית חלק 2

המורה נעמה טל 12.5.20 2אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא חלק

מחוז חרדי מתמטיקה טכניקה אלגברית בשירות חדווא חלק א

אורית כהן 29.07.20

פונקציות טריגונומטריות חלק 2

תמר לבידון 5.5

חובה חטע עברית - מתמטיקה אסימפטוטה אופקית של פונקציות מנה ושורש עבור יא 4-5 יחל - י- יב-

קלאודיה ליקח-3/12/20

פונקציה רציונלית ב'

רימה דריזין 10.08.2020

פונקציה רציונלית א

רימה דריזין 10.08.2020

מחוז חרדי מתמטיקה חשיבה כחלק אינטגרלי באינטגרלים חלק א

אורית כהן 29.07.20

פונקציה רציונלית ג

רימה דריזין 10.08.2020

הסתברות התפלגות בינומית חלק 3

המורה נעמה טל 12.5.20 אולפני כפר סבא לשאלונים481 ו581 כיתות י-יא

חקירה של פונקציה מנה בשילוב שורש חלק 3

יוליה מורשטיין-23.08.20

טריגונומטריה חלק א

אריה רוקח 14.08.2020

נגזרת של פונקציה טריגונומטרית ב'

קלאודיה ליקח 19/11

ראייה איכותנית על פונקציה מורכבת

יוליה מורשטיין-23.08.20

טריגונומטריה חלק ב

אריה רוקח 14.08.2020

מחוז חרדי מתמטיקה טכניקה אלגברית בשירות חדווא חלק ב

אורית כהן 29.07.20

מחוז חרדי מתמטיקה חשיבה כחלק אינטגרלי באינטגרלים חלק ב

אורית כהן 29.07.20

אולפן 2 חקירת פולינום חלק ג'

-יעל אדמובסקי-23.9.20

פונקציות שורש עם פונקציות רציונליות-

תמר לבידון 06.08.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

פונקציות טריגונומטריות חלק 1

תמר לבידון 05.05.2020

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

הסתברות מותנת חלק 2

5.4.2020 אלי נצר