שיעורים מוקלטים

26שיעורים מוקלטים

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק א'

טל בן בסט 03.08.2020

גאומטריה אנליטית המשיק למעגל

דורית פרידמן-25.08.20

בעיות גדילה ודעיכה חלק ב

גלית שאות-26.07.20

התפלגות נורמלית -תרגול

בנצי סלומון 24.4

פרמידה ישרה חלק א

אלי נצר 1.4.20

גאומטריה אנליטית קוטר במעגל ומעגל המשיק לצירים

דורית פרידמן 25.08.2020

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 2

אייל בלוך 1.4.20

שאלות בגרות המעגל -ב

טל בן בסט 10.8.20

מתמטיקה - תכנון לינארי - תחום סגור

גאומטריה אנליטית משוואת המעגל הכללי

דורית פרידמן 25.08.2020

פרמידה ישרה חלק ב

אלי נצר 1.4.20

שאלות מילויליות - קנייה ומכירה חלק 1

אלי נצר 08.06.2020

סדרה הנדסית הגדרה לפי מיקום והגדרה ברקורסיה

גלית שאול-26.7

הנדסה אנליטית קו ישר חלק ב

דורית פרידמן 12.8

בעיות גדילה ודעיכה דסקרטיות

-גלית שאול-27.07.20

הנדסה אנליטית קו ישר חלק א

דורית פרידמן-12.08.20

מתמטיקה - תכנון לינארי - תחום פתוח

14-15 יוסי צ'פניצקי יב

הנדסה אנליטית - קו ישר חלק ג

דורית פרידמן 12.8

שאלות בגרות הקו הישר

טל בן בסט 10.8.20

גאומטריה אנליטית מעגל

טל בן בסט 03.08.2020

שאלות בגרות-המעגל

טל בן בסט 10.8.20

מתמטיקה - תכנון לינארי - מתקדם

15-16 יוסי צ'פניצקי יב

הנדסה אנליטית פונקציית קו ישר

גלעד אשל 23.08.2020

אינטגרל מסויים של פולינום חלק 3

אייל בלוך 1.4.20

גאומטריה אנליטית מעגל ומישור חלק ב'

טל בן בסט 03.08.2020

הנדסה אנליטית חיתוך בין שני ישרים

גלעד אשל 23.08.2020