שיעורים מוקלטים

22שיעורים מוקלטים

אולפן 1-בעיות גדילה ודעיכה קלאודיה ליקח

דמיון משולשים חלק ד

יוליה מורשטיין 16.08.2020

-חקירה של פונקציות מעריכיות - פונקציה e בחזקת x

יוליה גורביץ-19.10.20

פונקציות טריגונומטריות חלק 1

תמר לבידון 12.5.2020

פונקציות טריגונומטריות חלק ג'

קלאודיה ליקח-15/10/20

שיעור 1 - פונקציה מעריכית - תחום ההגדרה תכונות בסיסיות

יוליה גורביץ 17.8.20

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

פונקציות טריגונמטריות חלק 2

תמר לבידון כיתה יב

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

אולפן 1-סדרה חשבונית קלאודיה ליקח

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

-נגזרת של פונקציה טריגונמטריה

קלאודיה רוקח 19/11

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

חקירה של פונקציות מעריכיות פתרון שאלות בגרות ולוגרי��מיות הרחבה ל5 יחל

-יוליה גורביץ-19.10.20

מתמטיקה-פונקציות טריגונומטריות חלק ד'-כיתה יב

קלאודיה ליקח 22.10.20

שיעור 3 - פונקציה מעריכית נגזרת

יוליה גורביץ 17.8.20

ח��בה חטע עברית - מתמטיקה פירמידה -עבור יא 4-5 יחל - י- יב

קלאודיה ליקח

מתמטיקה-פתרון משוואות טריגונומטריות בסיסיות

קלאודיה ליקח 22.10.20

אולפן 2 חקירת פולינום חלק ג'

-יעל אדמובסקי-23.9.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

פונקציה לוגריתמית -

יוליה גורביץ-19.10.20