שיעורים מוקלטים

32שיעורים מוקלטים

אולפן 1-בעיות גדילה ודעיכה קלאודיה ליקח

דמיון משולשים חלק ד

יוליה מורשטיין 16.08.2020

הנדסה אנליטית - אליפסה חלק 1

יעל נמט 08.07

למגזר החרדי - טרנספורמציה של הפונקציה e

מרוכבים חלק ג

אורית כהן 14.07

-חקירה של פונקציות מעריכיות - פונקציה e בחזקת x

יוליה גורביץ-19.10.20

מקומות גאומטריים 3

אורית כהן 5.8

שיעור 1 - פונקציה מעריכית - תחום ההגדרה תכונות בסיסיות

יוליה גורביץ 17.8.20

מושגי יסוד בהסתברות

23.4.20 נעמה טל

השפעת הוצאת שורש על גרף הפונקציות

אורית כהן 21.7.20

הסתבר��ת עץ וטבלה דו מימדית חלק 1

נעמה טל 30.4

אולפן 1-סדרה חשבונית קלאודיה ליקח

טכניקה אלגברית בחדו"א

1.4.20 מזל אלטחן

מרוכבים חלק א

אורית כהן. 14.07.20

מקומות גאומטריים 2

אורית כהן - 5.8

הסתברות דיאגרמת עץ

נעמה טל 23.4

הסתברות מושגי יסוד

נעמה טל 23.4

הטכניקה האלברית בשירות החדווא

מורה - מזל אלטחן 1-4-2020

הנדסה אנליטית - אליפסה חלק 2

השפעת חוקי הלגוריתמים על גרפים

אורית כהן 14.07

מגזר החרדי - חלק ב - טרנספורמציה של הפונקציה ln

שיעור 3 - פונקציה מעריכית נגזרת

יוליה גורביץ 17.8.20

3 הנדסה אנליטית - אליפסה חלק

גאומטריה אנליטית קו ישר-חלק ב

-תמר לבידון 13.8.20

אולפן 2 חקירת פולינום חלק ג'

-יעל אדמובסקי-23.9.20

מרוכבים חלק 2

אורית כהן - 21.7.20

הסתברות טבלה דו מימדית והסתברות מותנת

30.4.20 נעמה טל

הסתברות עץ וטבלה דו מימדית חלק 2

30.4.20 נעמה טל

גאומטריה אנליטית קו ישר-חלק א

תמר לבידון-13.08.20

מקומות גאומטריים 4

אורית כהן - 5.8

מגזר החרדי - חלק א - טרנספורמציה של הפונקציה ln

פונקציה לוגריתמית -

יוליה גורביץ-19.10.20