שיעורים מוקלטים

25שיעורים מוקלטים

דמיון משולשים

נסרין בשארה 7.7

פתרון משוואות חלק 1

נסרין בשארה 8.7

דמיון משולשים

נסרין בשארה 7.7

משולש שווה שוקיים

נסרין באשרה 7.6

משולש שווה שוקיים

נסרין באשרה 7.6

דמיון משולשים

נסרין בשארה 7.7

חפיפת משולשים

נסרין בשארה 24.6

חפיפת משולשים

נסרין בשארה 24.6

פתרון משוואות חלק 3

נסרין בשארה 8.7

חפיפת משולשים

נסרין בשארה 24.6

משולש שווה שוקיים

נסרין באשרה 7.6

פתרון משוואות חלק 2

נסרין בשארה 8.7

פונקצית הקו הישר

20.05.2020 ג'מאל מעלוף

פתרון מערכת משוואות בדרך גרפית חלק 2

מואמן אבו מוך 21.4

שאלות מילוליות

מואמן אבו מוח 1.4.20

שאלות אינטגרטיביות בגיאומטריה רמה א

מואמן אבו מוח 1.4.20

שאלות אינטגרטיביות בפונקציה קווית

6.4.2020

שאלון תנועה ב

אחלאם ח'טיב 13.5

סטטיסטיקה והסתברות שיעור 2

7.4.20 חאנא רוחאנאא

שאלות הספק

חליל אבו קוש. 28.8

שאלות אינטגרטיביות בפונקציית הקו הישר

20.05.2020 ג'מאל מעלוף

שאלון תנועה ב

אחלאם ח'טיב 13.5

מתמטיקה סטטיסטיקה והסתברות שיעור 1

חנא רוחאנא 7.4.2020

פתרון מערכת משוואות בדרך גרפית חלק 1

מואמן אבו מוך

פונקצית הקו הישר

20.05.2020 ג'מאל מעלוף