שיעורים מוקלטים

29שיעורים מוקלטים

שאלות תנועה בדרך גרפית

ג'מאל מעלוף

מעוין וריבוע- חלק 2

נסרין בשארה 22.4

שטח מעוין וריבוע, חלק ב

המורה: נסרין בשארה 22.4

שאלות תנועה בדרך גרפית

ג'מאל מעלוף 08.06.2020

מעוין וריבוע - חלק 1

נסרין בשארה 22.4

מעוין שיעור 1

6.4.2020 חליל אבו קוש

מקבילית ומלבן חזרה ותרגול רמה ב

1.4.20 נסרין בשארה

שטחים והיקפים גיאומטריה חומר תוספתי-1

23.4.20 נסרין בשארה

שורש של פונקציה ריבועית - חלק ב

חליל אבו קוש-30.08.20

שלושה ייצוגים של פונקציה ריבועית

ג'מאל מעלוף 02.07.2020

קטע אמצעים ��טרפז

שטחים והיקפים גיאומטריה חומר תוספתי-2

23.4.20 נסרין בשארה

שורש של פונקציה ריבועית - חלק א

-חליל אבו קוש 30.8.20

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5

הזזה אופקית של פונקציה

26.4.20 נסרין בשארה

פונקציה ריבועית בקשר משפחתי

18.06.2020

תכונות של פונקציה

נסרין בשארה 7.5

קטע אמצעים במשולש

ג'מאל מעלוף 08.06.2020

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5

שאלות הספק

חליל אבו קוש 30.8.20

תכונות הפונקציה

23.4.2020 נסרין בשארה

מעוין שיעור 2

6.4.2020 חליל אבו קוש

ריבוע

6.4.2020 חליל אבו קוש

פונקציית שורש והזזות

נסרין בשארה 7.5

פונקציה ריבועית בקשר משפחתי

18.06.2020 ג'מאל מעלוף

מקבילית ומלבן

1.4.20 נסרין בשארה

פונקציית שורש והזזות

נסרין בשארה 7.5

תיכון ליתר במשולש ישר זווית

ג'מאל מעלוף 08.06.2020

דלתון

חגלה סעיד מועדי דלתון 5.5