שיעורים מוקלטים

31שיעורים מוקלטים

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

הקשר בין פונקציה להופכית שלה קדם אנליזה

סוהיל שריף 08.06.2020

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

קשר בין פונקציה לשורש שלה

חליל אבו קוש 20.07.20

מתמטיקה- הגדרת פונקצית שורש טרנספורמציות וערך מוחלט על פונקצית שורש מוזזת שיעור 1

07.05.2020 סוהיל שריף

חקירת פונקציה רציונלית חלק 2

עומר איוב 1.4.20

גאומטריה שיעור 2

7.4.20 סוהיל שריף

הזזות של פונקציה

חליל אבו קוש 20.07.20

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה מעגל מצולע חוסם/חסום במעגל

סוהיל שריף 08.06.2020

1 נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק

חלילי אבו קוש 13.07.20

חקירת פונקציה רציונלית חלק 1

עומר איוב 1.4.20

בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 2

חליל אבו קוש 20.07.20

משוואות טריגונומטריות חלק 1

חליל אבו קוש. 16.7

הפעלת פונקצית שורש על פונקציה חלק 2

07.05.2020 סוהיל שריף

הפונקציה הטריגונומטרית היכרות + הזזות

13.07.20 חלילי אבו קוש

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

מגזר ערבי - מתמטיקה - בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 1

חליל אבו קוש 20.07.20

נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק2

חלילי אבו קוש 13.07.20

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

קריאת גרפים

דוריד דוחי 11.5

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

מעגל יחידה

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין פונקציה לנגזרת

5.4.2020 הלאא מחאגנה

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משוואות טריגונומטריות חלק 3

חליל אבו קוש. 16.7

משוואות טריגונומטריות חלק 2

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין נגזרות של הפונקציה

חלילי אבו קוש 13.07.20

סדרה חשבונית

דוריד דוכין 21.4

גיאומטריה ח��ק 1

7.4.20 סוהיל שריף

גיאומטריה המעגל - שני מעגלים

סוהיל שריף 08.06.2020