שיעורים מוקלטים

17שיעורים מוקלטים

הקשר בין פונקציה להופכית שלה קדם אנליזה

סוהיל שריף 08.06.2020

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

מתמטיקה- הגדרת פונקצית שורש טרנספורמציות וערך מוחלט על פונקצית שורש מוזזת שיעור 1

07.05.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה מעגל מצולע חוסם/חסום במעגל

סוה��ל שריף 08.06.2020

1 נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק

חלילי אבו קוש 13.07.20

משוואות טריגונומטריות חלק 1

חליל אבו קוש. 16.7

הפעלת פונקצית שורש על פונקציה חלק 2

07.05.2020 סוהיל שריף

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק2

חלילי אבו קוש 13.07.20

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

מעגל יחידה

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין פונקציה לנגזרת

5.4.2020 הלאא מחאגנה

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משוואות טריגונומטריות חלק 3

חליל אבו קוש. 16.7

משוואות טריגונומטריות חלק 2

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין נגזרות של הפונקציה

חלילי אבו קוש 13.07.20

גיאומטריה המעגל - שני מעגלים

סוהיל שריף 08.06.2020