שיעורים מוקלטים

24שיעורים מוקלטים

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

הקשר בין פונקציה להופכית שלה קדם אנליזה

סוהיל שריף 08.06.2020

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

קשר בין פונקציה לשורש שלה

חליל אבו קוש 20.07.20

חקירת פונקציה רציונלית חלק 2

עומר איוב 1.4.20

גאומטריה שיעור 2

7.4.20 סוהיל שריף

הזזות של פונקציה

חליל אבו קוש 20.07.20

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה מעגל מצולע חוסם/חסום במעגל

סוהיל שריף 08.06.2020

1 נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק

חלילי אבו קוש 13.07.20

חקירת פונקציה רציונלית חלק 1

עומר איוב 1.4.20

בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 2

חליל אבו קוש 20.07.20

משוואות טריגונומטריות חלק 1

חליל אבו קוש. 16.7

הפונקציה הטריגו��ומטרית היכרות + הזזות

13.07.20 חלילי אבו קוש

מגזר ערבי - מתמטיקה - בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 1

חליל אבו קוש 20.07.20

נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק2

חלילי אבו קוש 13.07.20

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

מעגל יחידה

חליל אבו קוש. 16.7

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משוואות טריגונומטריות חלק 3

חליל אבו קוש. 16.7

משוואות טריגונומטריות חלק 2

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין נגזרות של הפונקציה

חלילי אבו קוש 13.07.20

גיאומטריה חלק 1

7.4.20 סוהיל שריף

גיאומטריה המעגל - שני מעגלים

סוהיל שריף 08.06.2020