שיעורים מוקלטים

23שיעורים מוקלטים

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

הקשר בין פונקציה להופכית שלה קדם אנליזה

סוהיל שריף 08.06.2020

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

קשר בין פונקציה לשורש שלה

חליל אבו קוש 20.07.20

חקירת פונקציה רציונלית חלק 2

עומר איוב 1.4.20

גאומטריה שיעור 2

7.4.20 סוהיל שריף

הזזות של פונקציה

חליל אבו קוש 20.07.20

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה מעגל מצולע חוסם/חסום במעגל

סוהיל שריף 08.06.2020

1 נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק

חלילי אבו קוש 13.07.20

חקירת פונקציה רציונלית חלק 1

עומר איוב 1.4.20

בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 2

חליל אבו קוש 20.07.20

משוואות טריגונומטריות חלק 1

חליל אבו קוש. 16.7

הפונקציה הטריגו��ומטרית היכרות + הזזות

13.07.20 חלילי אבו קוש

מגזר ערבי - מתמטיקה - בעיות ערך קיצון של פונקציית פולינום חלק 1

חליל אבו קוש 20.07.20

נקודות קיצון של פונקצית פולינום ותחומי עלייה וירידה של פונקציה חלק2

חלילי אבו קוש 13.07.20

מעגל יחידה

חליל אבו קוש. 16.7

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משוואות טריגונומטריות חלק 3

חליל אבו קוש. 16.7

משוואות טריגונומטריות חלק 2

חליל אבו קוש. 16.7

קשר בין נגזרות של הפונקציה

חלילי אבו קוש 13.07.20

גיאומטריה חלק 1

7.4.20 סוהיל שריף

גיאומטריה המעגל - שני מעגלים

סוהיל שריף 08.06.2020