שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

סדרה הנדסית מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

גיאומטריה אנליטית-קו ישר

20.05.2020 סוהיל שריף

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

אנליטית חלק 3

מיסון עוידה 21.4

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

חקירת פונקצית שורש חלק ב

חליל אבו קוש 3.5

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

בעיות ערך קיצון

הלאא מחאגנה 22.4

שאלות אינטגרטיביות בוקטורים חלק 1

23.4.20 עומר איוב

טריגונומטריה במרחב

האלה מחאגנה 22.4

סדרה חשבונית חלק 2

23.4.20 חליל אבו קוש

סדרה הנדסית סכום חלקי תרגול-הוכחת נוסחת סכום לסדרה הנדסית א"ס מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

דוריד דוכין 21.4

חקירת פונקציה חלק א

10.6 חליל אבו קוש

מספרים מרוכבים 1

16.4.2020 ראידה עמורי

חקירת פונקציה חלק ב

חליל אבו קוש_2020-06-10

תרגול - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.5.2020

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

חקירת פונקציות שורש חלק 2

5.4.2020 הלאא מחאגנה

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 2

7.4.20 עומר איוב

חקירת פונקציה חלק ג

חליל אבו קוש _2020-06-10

חקירת פונקצית שורש חלק ג

חליל אבו קוש 3.5

סדרה הנדסית

26.4.20 הלאא מחאגנה

סדרה חשבונית שיעור 3

6.4.2020 הלאא מחאגנה

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

ווקטורים- חלק 1

2.4.2020 עומר איוב

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

ווקטורים- חלק 2

2.4.2020 עומר איוב

חקירת פונקצית שורש חלק א

חליל אבו קוש 3.5

ח��ירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות

עומר איוב 7.4

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

שאלות אינטרגטיביות בוקטורים חלק 2

23.4.20 עומר איוב

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

סדרה הנדסית חלק 1

20.05.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

מספרים מרוכבים 2

16.4.2020 ראידה עמורי

בעיות ערך קיצון

26.4.20 הלאא מחאגנה

חקירת פונקצית שורש חלק ד

חליל אבו קוש 3.5

חקירת פונקציות שורש חלק 1

5.4.2020 הלאא מחאגנה

גיאומטריה אנליטית אליפסה

סוהיל שריף 08.06.2020

התפלגות נורמלית

21.4.2020 דוריד דוכין

מבוא - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.52020

אנליטית חלק 2

מיסון עוידה 21.4

סדרה חשבונית שיעור 1

הלאא מחאגנה 6.4.2020

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

סדרה הנדסית חלק 2

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4

סדרה חשבונית שיעור 2

6.4.2020 הלאא מחאגנה

טריגונומטריה במרחב

האלה מחגנה 22.4