שיעורים מוקלטים

28שיעורים מוקלטים

משפט סינוס וקוסינוס חלק 2

חליל אבו-קוש 9.7.20

משפט סינוס וקוסינוס חלק 3

חליל אבו-קוש 9.7.20

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

אנליטית חלק 3

מיסון עוידה 21.4

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

משפט סינוס וקוסינוס חלק 4

חליל אבו קוש-09.07.20

בעיות ערך קיצון

הלאא מחאגנה 22.4

תרגול - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.5.2020

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

חקירת פונקציות שורש חלק 2

5.4.2020 הלאא מחאגנה

משפט סינוס וקוסינוס חלק 1

חליל אבו-קוש 9.7.20

סדרה הנדסית

26.4.20 הלאא מחאגנה

סדרה חשבונית שיעור 3

6.4.2020 הלאא מחאגנה

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

אינטגרל של פונקציית מנה ושורש

חליל אבו קוש 8.07.20

חקירת פונקציית מנה חלק 2

8.07.20 חליל אבו קוש

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות

עומר איוב 7.4

אינטגרל של פונקציית שורש

חליל אבו קוש 8.07.20

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

חקירת פונקציית מנה חלק 1

חליל אבו קוש 8.07.20

חקירת פונקציות שורש חלק 1

5.4.2020 הלאא מחאגנה

מבוא - בעיות בתנועה

מייסון עוידה - 11.52020

אנליטית חלק 2

מיסון עוידה 21.4

סדרה חשבונית שיעור 1

הלאא מחאגנה 6.4.2020

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

סדרה חשבונית שיעור 2

6.4.2020 הלאא מחאגנה

טריגונומטריה במרחב

האלה מחגנה 22.4