שיעורים מוקלטים

44שיעורים מוקלטים

סדרה הנדסית מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

שאלות מילוליות בהספק חלק 1

חליל אבו קיש. 24.6

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משפט סינוס וקוסינוס חלק 2

חליל אבו-קוש 9.7.20

משפט סינוס וקוסינוס חלק 3

חליל אבו-קוש 9.7.20

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

חקירת פונקצית שורש חלק ב

חליל אבו קוש 3.5

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

חקירה איכותנית של פונקציה לוגריתמית

סוהיל שריף 02.07.2020

משפט סינוס וקוסינוס חלק 4

חליל אבו קוש-09.07.20

שאלות אינטגרטיביות בוקטורים חלק 1

23.4.20 עומר איוב

סדרה חשבונית חלק 2

23.4.20 חליל אבו קוש

סדרה הנדסית סכום חלקי תרגול-הוכחת נוסחת סכום לסדרה הנדסית א"ס מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

אינטגרל פונקצית שורש

חליל אבו קוש. 17.6

חקירת פונקציה חלק א

10.6 חליל אבו קוש

מספרים מרוכבים 1

16.4.2020 ראידה עמורי

בעיות ערך קיצון ואינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קיש. 17.6

חקירת פונקציה חלק ב

חליל אבו קוש_2020-06-10

שאלות מילוליות בהספק חלק 2

חליל אבו קוש-24.06.20

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 2

7.4.20 עומר איוב

חקירת פונקציה חלק ג

חליל אבו קוש _2020-06-10

חקירת פונקצית שורש חלק ג

חליל אבו קוש 3.5

משפט סינוס וקוסינוס חלק 1

חליל אבו-קוש 9.7.20

חקירה של פונקציה לוגריתמית

18.06.2020 סוהיל שריף

ווקטורים- חלק 1

2.4.2020 עומר איוב

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

ווקטורים- חלק 2

2.4.2020 עומר איוב

פונקציה מעריכית חלק ג

חליל אבו קוש 06.07.2020

חקירת פונקצית שורש חלק א

חליל אבו קוש 3.5

סדרה חשבונית חלק 2

חליל אבו קיש. 24.6

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

שאלות אינטרגטיביות בוקטורים חלק 2

23.4.20 עומר איוב

סדרה הנדסית חלק 1

20.05.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

מספרים מרוכבים 2

16.4.2020 ראידה עמורי

סדרה חשבונית-מקומות זוגיים ואי זוגיים

חליל אבו קיש. 24.6

חקירת פונקצית שורש חלק ד

חליל אבו קוש 3.5

בעיות ערך קיצון של פונקציה רציונלית

חליל אבו קוש. 17.6

גיאומטריה אנליטית אליפסה

סוהיל שריף 08.06.2020

אינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קוש. 17.6

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

סדרה הנדסית חלק 2

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4