שיעורים מוקלטים

33שיעורים מוקלטים

סדרה הנדסית מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

שאלות מילוליות בהספק חלק 1

חליל אבו קיש. 24.6

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

משפט סינוס וקוסינוס חלק 2

חליל אבו-קוש 9.7.20

משפט סינוס וקוסינוס חלק 3

חליל אבו-קוש 9.7.20

גיאומטריה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

חקירת פונקצית שורש חלק ב

חליל אבו קוש 3.5

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

משפט סינוס וקוסינוס חלק 4

חליל אבו קוש-09.07.20

סדרה חשבונית חלק 2

23.4.20 חליל אבו קוש

סדרה הנדסית סכום חלקי תרגול-הוכחת נוסחת סכום לסדרה הנדסית א"ס מתכנסת

סוהיל שריף 08.06.2020

אינטגרל פונקצית שורש

חליל אבו קוש. 17.6

חקירת פונקציה חלק א

10.6 חליל אבו קוש

בעיות ערך קיצון ואינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קיש. 17.6

חקירת פונקציה חלק ב

חליל אבו קוש_2020-06-10

שאלות מילוליות בהספק חלק 2

חליל אבו קוש-24.06.20

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 2

7.4.20 עומר איוב

חקירת פונקציה חלק ג

חליל אבו קוש _2020-06-10

חקירת פונקצית שורש חלק ג

חליל אבו קוש 3.5

משפט סינוס וקוסינוס חלק 1

חליל אבו-קוש 9.7.20

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

חקירת פונקצית שורש חלק א

חליל אבו קוש 3.5

סדרה חשבונית חלק 2

חליל אבו קיש. 24.6

סדרה הנדסית חלק 1

20.05.2020 סוהיל שריף

גיאומטריה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

סדרה חשבונית-מקומות זוגיים ואי זוגיים

חליל אבו קיש. 24.6

חקירת פונקצית שורש חלק ד

חליל אבו קוש 3.5

בעיות ערך קיצון של פונקציה רציונלית

חליל אבו קו��. 17.6

אינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קוש. 17.6

חקירת פונקציות שורש ריבועי

דוריד דוחי 11.5

סדרה הנדסית חלק 2

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4