שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

גיאומטריה אנליטית-קו ישר

20.05.2020 סוהיל שריף

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר איוב

פונקציה מעריכית תכונות

בעיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

מתמטיקה-חקירת פונקציה מעריכית e^x

סוהיל שריף 08.06.2020

חקירה איכותנית של פונקציה לוגריתמית

סוהיל שריף 02.07.2020

שאלות אינטגרטיביות בוקטורים חלק 1

23.4.20 עומר איוב

סדרה חשבונית חלק 2

23.4.20 חליל אבו קוש

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

דוריד דוכין 21.4

פונקצ��ה מעריכית חלק א

חליל אבו קוש 06.07.2020

אינטגרל פונקצית שורש

חליל אבו קוש. 17.6

מספרים מרוכבים 1

16.4.2020 ראידה עמורי

חקירת פונקציה מעריכית

האלה מחאגנה 3/5/20

בעיות ערך קיצון ואינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קיש. 17.6

פונקציה לוגריתמית הגדרה ותכונות וגזרת

סוהיל שריף 08.06.2020

שאלות מילוליות חלק 1

27.4.20 דוריד דוכין

חקירת פונקציות שורש חלק 2

5.4.2020 הלאא מחאגנה

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 2

7.4.20 עומר איוב

סדרה הנדסית

26.4.20 הלאא מחאגנה

חקירה של פונקציה לוגריתמית

18.06.2020 סוהיל שריף

סדרה חשבונית שיעור 3

6.4.2020 הלאא מחאגנה

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

ווקטורים- חלק 1

2.4.2020 עומר איוב

ווקטורים- חלק 2

2.4.2020 עומר איוב

פונקציה מעריכית חלק ג

חליל אבו קוש 06.07.2020

שאלות מילוליות חלק 2

27.4.20 דוריד דוכין

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות

עומר איוב 7.4

סדרה הנדסית חלק 2

26.4.20 הלאא מחאגנה

סדרה חשבונית חלק 2

חליל אבו קיש. 24.6

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

שאלות אינטרגטיביות בוקטורים חלק 2

23.4.20 עומר איוב

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

בעיות ערך קיצון

הלאא מחאגנה 22.4

חקירת איכותנית של פונקציה מעריכית

סוהיל שריף 08.06.2020

חקירת פונקציה לוגריתמית

הלאא מחאגנה 3.5.20

מספרים מרוכבים 2

16.4.2020 ראידה עמורי

פונקציה מעריכית חלק ד

חליל אבו קוש 06.07.2020

סדרה חשבונית-מקומות זוגיים ואי זוגיים

חליל אבו קיש. 24.6

פונקציה מעריכית חלק ב

חליל אבו קוש 06.07.2020

גיאומריה אנליטית פרבולה

סוהיל שריף 08.06.2020

חקירת פונקציות שורש חלק 1

5.4.2020 הלאא מחאגנה

בעיות ערך קיצון של פונקציה רציונלית

חליל אבו קוש. 17.6

חקירת פונקציות מעריכיות ולוגיתמיות

ה��אא מחאגנה 3.5.20

סדרה חשבונית שיעור 1

הלאא מחאגנה 6.4.2020

אינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קוש. 17.6

סדרה הנדסית חלק 1

26.4.20 הלאא מחאגנה

שאלות אינטגרטיביות בווקטורים

סוהיל שריף 08.06.2020

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4

סדרה חשבונית שיעור 2

6.4.2020 הלאא מחאגנה