שיעורים מוקלטים

24שיעורים מוקלטים

חקירת אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות חלק 1

7.4.20 עומר ��יוב

חקירה איכותנית של פונקציה לוגריתמית

חליל אבו קוש. 28.8

פונקציה מעריכית חלק א

חליל אבו קוש 06.07.2020

חקירת פונקציה מעריכית

האלה מחאגנה 3/5/20

חקירת פונקציה עם מעריך רציונאלי

אנאס גאבר-23.08.20

חקירת פונקציות שורש חלק 2

5.4.2020 הלאא מחאגנה

בעיות גידול ודעיכה-חלק א

-אנאס גאבר 23.8.20

סדרה הנדסית

26.4.20 הלאא מחאגנה

סדרה חשבונית שיעור 3

6.4.2020 הלאא מחאגנה

אנליטית חלק 1

מיסון עוידה 21.4

חקירת א��נטגרל של פונקציות טריגונומטריות

עומר איוב 7.4

סדרה הנדסית חלק 2

26.4.20 הלאא מחאגנה

בעיות גידול ודעיכה-חלק ב

-אנאס גאבר 23.8.20

מתמטיקה אנליטית

מייסון 21.4

חקירת פונקציה עם מעריך רציונאלי-חלק ב

אנאס גאבר-23.08.20

חקירת פונקציה לוגריתמית

הלאא מחאגנה 3.5.20

פונקציה מעריכית חלק ד

חליל אבו קוש 06.07.2020

פונקציה מעריכית חלק ב

חליל אבו קוש 06.07.2020

חקירת פונקציות שורש חלק 1

5.4.2020 הלאא מחאגנה

חקירת פונקציות מעריכיות ולוגיתמיות

הלאא מחאגנה 3.5.20

סדרה חשבונית שיעור 1

הלאא מחאגנה 6.4.2020

סדרה הנדסית חלק 1

26.4.20 הלאא מחאגנה

חקירה של פונקציה לוגריטמית

חליל אבו קוש . 28.8

סדרה חשבונית שיעור 2

6.4.2020 הלאא מחאגנה