שיעורים מוקלטים

30שיעורים מוקלטים

בעיות תנועה חלק 1

2.4.2020 סוהיל שריף

פונקציה מעריכית תכונות

��עיות תנועה חלק 2

2.4.2020 סוהיל שריף

מתמטיקה-חקירת פונקציה מעריכית e^x

סוהיל שריף 08.06.2020

חקירה איכותנית של פונקציה לוגריתמית

סוהיל שריף 02.07.2020

שאלות אינטגרטיביות בוקטורים חלק 1

23.4.20 עומר איוב

סדרה חשבונית חלק 2

23.4.20 חליל אבו קוש

פונקציה מעריכית חלק א

חליל אבו קוש 06.07.2020

אינטגרל פונקצית שורש

חליל אבו קוש. 17.6

מספרים מרוכבים 1

16.4.2020 ראידה עמורי

בעיות ערך קיצון ואינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קיש. 17.6

פונקציה לוגריתמית הגדרה ותכונות וגזרת

סוהיל שריף 08.06.2020

חקירת פונקציות טריגונומטריות חלק 2

7.4.20 עומר איוב

חקירה של פונקציה לוגריתמית

18.06.2020 סוהיל שריף

ווקטורים- חלק 1

2.4.2020 עומר איוב

ווקטורים- חלק 2

2.4.2020 עומר איוב

פונקציה מעריכית חלק ג

חליל אבו קוש 06.07.2020

סדרה חשבונית חלק 2

חליל אבו קיש. 24.6

גיאומטריה אנליטית

ראנדה ארנאוט פראן 6.5.2020

שאלות אינטרגטיביות בוקטורים חלק 2

23.4.20 עומר איוב

חקירת איכותנית של פונקציה מעריכית

סוהיל שריף 08.06.2020

מספרים מרוכבים 2

16.4.2020 ראידה עמורי

פונקציה מעריכית חלק ד

חליל אבו קוש 06.07.2020

סדרה חשבונית-מקומות זוגיים ואי זוגיים

חליל אבו קיש. 24.6

פונקציה מעריכית חלק ב

חליל אבו קוש 06.07.2020

גיאומריה אנליטית פרבולה

סוהיל שריף 08.06.2020

בעיות ערך קיצון של פונקציה רציונלית

חליל אבו קוש. 17.6

אינטגרל של פונקציות מורכבות

חליל אבו קוש. 17.6

שאלות אינטגרטיביות בווקטורים

סוהיל שריף 08.06.2020

סדרה חשבונית וכלל הנסיגה

חליל אבו קוש 23.4