שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

planning a research project

2.4.2020 סאסי יונה

QUESTION TYPE COMPLETE THE SENTENCE

ליה דור יוסף 5.05.20

wanders of the world

מורה: גליה וינר

Two Childhoods in Tears

רבקה רוזנברג 21.4

summers reading part 2

1.4.2020 חיים זאפו

penguins and polar bears

27.4.2020 ריבקי רוזנברג

Be Kind

רבקה רוזנברג 7.5

An Introduction to Poetry

קרן פרייס 6.4

distance learning

ג'סיקה קמיר 4.5

Ramadan, Part 1

ג'סיקה קמר 27.4

פרוייד

רבקי רוזנברג 26.04.20

LISTENING carefully

05.05.2020 ליה דור יוסף

how to write biography

ריבקי רוזנברג - 7.5

things i like to do

אסף רפפורט- 06 May 2020 - 11-15-19 AM

the coach

27.4.2020 ריבקי רוזנברג

Reading Between the Lines

רבקה רוזנברג 7.5

interpreting information from graphs

ג׳סיקה קמיר 7.4

Direct and Reported Speech

הממורה: ג'סיקה קמר 20.4.2020

Rain

19.4.2020 המורה: ריבקי רוזנברג

summers reading part 1

1.4.2020 חיים זאפו

Ramadan, Part 2

ג'סיקה קמר 27.4

Writing: Describing a Person

נדין אלאוודי 21/4/20

Music from the heart

אריאל בלכר 2.4

deep in thought

גליה וינר 4.5

NEW YORK AND PARIS

רבקי רוזנברג 03.05.2020

expressing an opinion

1.4.2020 גליה ויינר

TREES PERSONIFICATION

רבקי רוזנברג 03.05.2020

thinking in pictures

1.4.2020 גליה ויינר

rainbow

19.4.2020 ריבקי רוזנברג

reading for understanding

גולדי יודלביץ 11.5

The Price of Happiness

נדין אלוואדי 21.4

Healthy Lifestyle part 3

ג'סיקה קמיר 4.5.20

Louis Braille

ריבקי רוזנברג 7.5

Getting money to study

גליה ויינר 4.5.20

COLORS AND IDIOMS

רבקי רוזנברג 03.05.2020

STREET ART

רבקי רוזנברג

Healthy Lifestyle part 2

ג'סיקה קמיר 4.5.20

משחקים אולימפיי��

גליה וינר 29.3.20

Our place in the universe

19.4.2020 ריבקי רוזנברג

The Power of Laughter

30.4.2020 נדין אלאוודי

Double Meaning

ג'סיקה קמיר 20/4/20

balance Listening and unseen

21.4.2020 ליה דור יוסף

Reading comprehension

ליה דור יוסף 06.04

Finland

רבקי רוזנברג 7/4/20

Vocabulary - connectors parts of speech and adjectives in the context of descriptve writing

ליה דור יוסף 6.4.20

Leonardo da Vinci

ריבקי רוזנברג 19.4.20

writing a traveling blog

1.4.2020 גליה ויינר

listening and speaking for conversational

סאסי יונה כיתוה יא - יב

Lean on me-Zero and first conditional

רחל בורנשטיין. 6.5

Italian Food

מורה אריאל בלצר