שיעורים מוקלטים

28שיעורים מוקלטים

going veggie

רבקי רוזנברג_18.5.2020

Point Bagrut Project - Careers Part 2

18.06.2020 סימון דובל

HOMOPHONES BAND II

רבקי רוזנברג

Mama's Bank Account Part 1

20.05.2020 סימון דובל

recycling modul C - The israel National trail

אהרונה גבריהו 13.8

preparing for modul C - The israel National trail

אהרונה גבריהו 13.8

vocabulary holidays and camping

רבקי רוזנברג 28.5

Mama's Bank Account Part 3

20.05.2020 סימון דובל

Learning Vocabulary

מיקי זריצקי 14.7.20

Reading Comperehension: Healthier Choices

נדין 6.4.20

things i like to do

אסף רפפורט- 06 May 2020 - 11-15-19 AM

eating out - listennig comprehension

14.05.20 רבקי רוזנברג

Writing module C - The israel National trail -

אהרונה גבריהו 13.8

can you cock

רבקי רוזנברג_ 18.5.2020

the power of the good nights sleep

רבקי רוזנברג_ 18.5.2020

Remote learning - good'better and the best

22.4.2020 ד"ר שרי גנון-שילון

vocabulary living on an island + technology

ריבקי רוזנברג 28.05.20

a day in a life of a swimmer - listennig comprehension

רבקי רוזנברג 14.05.20

Homophones Band I

רבקי רוזנברג 9.6

vocabulary at the market + canada

ריבקי רוזנברג 28.05.20

vocabulary libreries around the world + police

ריבקי רוזנברג 28.05.20

the benefits of sports

רבקי רוזנברג 18.5.2020

Point Bagrut Project - Careers Part 1

18.06.2020 סימון דובל

Chocolate Day

נדין עלי עואודה 21.6

MODULE A

רחל ברונשטיי�� 13.07.20

Mama's Bank Account Part 2

20.05.2020 סימון דובל

Dogs at Work

נדין עלי עואודה 21.6

A week without TV

נדין עלי עואודה 21.6