שיעורים מוקלטים

36שיעורים מוקלטים

at the restaurant & relax-

Rivka Rozenberg -27.05.20

english travel & at the museum

רבקה רוזנברג 27.05.20

Point Bagrut Project - Careers Part 2

18.06.2020 סימון דובל

recycling modul C - The israel National trail

אהרונה גבריהו 13.8

vocabulary jokes + village

ריבקי רוזנברג 01.06.20

preparing for modul C - The israel National trail

אהרונה גבריהו 13.8

vocabulary food + advertisements

רבקי רוזנברג 4.06

E pilot-vocabulary mini lessons 25-26

ג'סיקה קמיר 12.8.20

vocabulary dance + opera

ריבקי רוזנברג 1.06.20

Reading Comperehension: Healthier Choices

נדין 6.4.20

vocabulary my house + my family

רבקי רוזנברג 4.06

going to the movies - listennig comprehension

14.05.20 רבקי רוזנברג

things i like to do

אסף רפפורט- 06 May 2020 - 11-15-19 AM

vocabulary horses + tennis

ריבקי רוזנברג 01.06.20

E PILOT VOCABULARY MINI LESSONS 9+10

גליה ויינר 27.7.20

E pilot vocabulary mini lessons 1+2

ליה דור יוסף 14.7.20

helping poem by shel silverstein

ג'סיקה קמיר-25.05.20

Writing module C - The israel National trail -

אהרונה גבריהו 13.8

English Mini Vocabulary 21 & 22

ליה דוריוסף 21.07.2020

vocabulary forest + clothing

רבקי רוזנברג 4.06

Remote learning - good'better and the best

22.4.2020 ד"ר שרי גנון-שילון

english party & Music festival Rivka Rozenberg

רבקה רוזנברג 27.05.20

Coronavirus

ג'סיקה קמיר. 25.5

vocabulary mozart + walt disney

ריבקי רוזנברג 01.06.20

English Mini Vocabulary 31 & 32

ליה דוריוסף 21.07.2020

Grandmother Part 1

סימון דובל 08.06.2020

Point Bagrut Project - Careers Part 1

18.06.2020 סימון דובל

count that day lost

אביטל פרח 30.6.20

E pilot-vocabulary mini lessons 35-36

ג'סיקה קמיר 12.8.20

EPILOT VOCABULARY MUNU LESSONS 19+20

גליה ויינר 27.7.20

vocabulary at the park + animals

רבקי רוזנברג 4.06

Grandmother Part 2

סימון דובל 08.06.2020

E pilot vocabulary mini lessons 11+12

ליה דור יוסף 14.7.20

english at work & Accident Rivka Rozenberg

רבקה רוזנברג 27.05.20

Lean on me-Zero and first conditional

רחל בורנשטיין. 6.5

COBE part 1

18.06.2020 סימון דובל