שיעורים מוקלטים

26שיעורים מוקלטים

at the restaurant & relax-

Rivka Rozenberg -27.05.20

english travel & at the museum

רבקה רוזנברג 27.05.20

summers reading part 2

1.4.2020 חיים זאפו

Emily DIckinson Poetry

אריאל בלצר 2.7.4

Caged Bird

ריבקי רוזנברג - 21.5

Summers Reading part 4

חיים זאפו 2.4.20

Speaking Part 1- MR. Know All

סימון דובל 08.06.2020

going to the movies - listennig comprehension

14.05.20 רבקי רוזנברג

E PILOT VOCABULARY MINI LESSONS 9+10

גליה ויינר 27.7.20

E pilot vocabulary mini lessons 1+2

ליה דור יוסף 14.7.20

helping poem by shel silverstein

ג'סיקה קמיר-25.05.20

Speaking Part 2- MR. Know All

סימון דובל 08.06.2020

ROAD NOT TAKEN

ליה דור יוסף 05.06.2020

summers reading part 1

1.4.2020 חיים זאפו

English Mini Vocabulary 21 & 22

ליה דוריוסף 21.07.2020

english party & Music festival Rivka Rozenberg

רבקה רוזנברג 27.05.20

Coronavirus

ג'סיקה קמיר. 25.5

English around the world

ג׳סי��ה קמיר 11.5

American holidays

ג'סיקה קמיר 11.5.20

Important People in Your Live

ריבקי רוזנברג - 21.5

English Mini Vocabulary 31 & 32

ליה דוריוסף 21.07.2020

EPILOT VOCABULARY MUNU LESSONS 19+20

גליה ויינר 27.7.20

E pilot vocabulary mini lessons 11+12

ליה דור יוסף 14.7.20

Hot to Improve Your Memory

ריבקי רוזנברג - 21.5

toolbox tips for acquiring vocabulary

לוריין גלייזר 6.7.20

COBE part 1

18.06.2020 סימון דובל