שיעורים מוקלטים

36שיעורים מוקלטים

מערכת הצורות - שמות הפועל ושמות פעולה

המורה: טל אהרון 6.4.20

סוגי משפטים

27.4.20 רותי שלו

סוגי הצורנים ומשמעויותיהם

טל אהרון - 14.5

מילות היחס

23.4.20 מוריה פלינט

תפקידים תחביריים חלק 3 - המשפט השמני

יניב כהן 20.5

תפקידים תחביריים חלק 2 - סוגי נשואים

יניב כהן 20.05

תפקידים תחביריים חלק 1

יניב כהן 30.4

דו משמעות

רותי שלו 27.4

הנאום

לינדה קטן 1.4.20

דרכי תצורת השם

שירלי שרון 10.5.20

מי צריך מילות קישור?

המורה: יעל נזר 2.4

בינייני הפועל

כרמית ניסני 12.8

גזרות חברות -פנ, פי

טל אהרון-05.07020

דרכי תצורת השם בגזרות השונות

משה וידר 22.4

לשון והבאה מערכת צורות חלק ב'

איריס מושקוביץ-09.07.20

מתפעלים מהפועל

רונית רובינסקי 7.5

נעו״י חלק 2

משה וידל 18.5.2020

הנאום

לינדה קטן 03.05.2020

דרכי תצורת השם- שורש+משקל

משה וידר 22.4

נעו״י חלק 1

משה וידל 18.5.2020

צירופים חלק א

רותי שליו 04.05.2020

שם המספר

יעל נזר 30.4

מערכת הצורות

איריס מושקוביץ-09.7.20

פיסוק יחידות שיח ופירוקן

יניב כהן 30.4.20

צורות הבינוני

טל אהרון - 14.5

צירופים חלק 2

רותי שליו 04.05.2020

תצורת השם

20.4.2020 ��ירלי שרון

תקינות לשונית דיוקי הגייה

טל אהרון-05/07/20

מערכת הצורות: גזרת ע"ו חלק 1

23.4.20 מוריה פלינט

תפקידים תחביריים חלק 4 - מודאליות וקפה

יניב כהן 20.05

תחביר - המשפט המורכב חלק2

6.4.2020 יניב כהן

תחביר: הרכבה ופירוק של יחידות שיח

21.4.2020 יניב כהן

מיומנות השוואה

יעל נזר 16.3.20

השוואה

טל אהרון 26.4

הרכבת פעלים ושמות

טל אהרון 26.4

טקסטים למטרות שכנוע

יעל גז 4.5.20