שיעורים מוקלטים

23שיעורים מוקלטים

מערכת הצורות - שמות הפועל ושמות פעולה

המורה: טל אהרון 6.4.20

סוגי הצורנים ומשמעויותיהם

טל אהרון - 14.5

מילות היחס

23.4.20 מוריה פלינט

תפקידים תחביריים חלק 3 - המשפט השמני

יניב כהן 20.5

תפקידים תחביריים חלק 2 - סוגי נשואים

יניב כהן 20.05

תפקידים תחביריים חלק 1

יניב כהן 30.4

דו משמעות

רותי שלו 27.4

גזרות חברות -פנ, פי

טל אהרון-05.07020

דרכי תצורת השם בגזרות השונות

משה וידר 22.4

לשון והבאה מערכת צורות חלק ב'

איריס מושקוביץ-09.07.20

נעו״י חלק 2

משה וידל 18.5.2020

דרכי תצורת השם- שורש+משקל

משה וידר 22.4

נעו״י חלק 1

משה וידל 18.5.2020

מערכת הצורות

איריס מושקוביץ-09.7.20

פיסוק יחידות שיח ופירוקן

יניב כהן 30.4.20

צורות הבינוני

טל אהרון - 14.5

תקינות לשונית דיוקי הגייה

טל אהרון-05/07/20

מערכת הצורות: גזרת ע"ו חלק 1

23.4.20 מוריה פלינט

תפקידים תחביריים חלק 4 - מודאליות וקפה

יניב כהן 20.05

תחביר - המשפט המורכב חלק2

6.4.2020 יניב כהן

תחביר: הרכבה ופירוק של יחידות שיח

21.4.2020 יניב כהן

השוואה

טל אהרון 26.4

הרכבת פעלים ושמות

טל אהרון 26.4