שיעורים מוקלטים

50שיעורים מוקלטים

כינויים

לואאי חליל 1.6

כינויים

לואאי חליל 1.6

פועל לאזם ומותעדי

לואאי חליל 1.6

מושא

לואאי חליל 1.6

סוריא ומסר

19.4.2020 הימת ותד

אסטרטגיית ההשוואה

24.4.20 שיימא הינדאווי

כתיבת מכתב רשמי

28.4.20 רימא בראנסי

الاسم الموصول

לואאי חליל- 14.6

מושא ישיר

אימאן אבו קישק 15.05.20

ספרות שירה קלאסית חלק 1

ופאא עבאס 1.4.20

שירה קלאסית

19.4.2020 וופא עבאס

כתיבת טקסט טיעוני

27.4.20 רימא בראנסי

דקדוק - הפועל

19.4.2020 עאידה מסראווה חמזה

אסטרטגית קבלת החלטה

27.4.20 ראויה ברבורה

اسم الفاعل، اسم ال��فعول من الفعل الصحيح الثلاثيّ وفوق الثلاثيّ

לואאי חליל- 14.6

דקדוק מילות יחס

5.4.2020 עאידה חמזה

השמות הנלווים - אלתואביע

רינא אבו חטום 21-5-2020

קרא אלדייף המשורר אלחוטייאה חלק 1

19.4.2020 נביל ותד

פועל מלא ופועל חסר

רימא בראנסי 27.4.20

תיאור סיבה

אימאן אבו קישק 15.05.20

חינוך אימהות - מיומנויות השוואה בראי שירה מודרנית

דר סאלח עבוד 16.4

דקדוק

נסרין אבו יונס 1..4.20

רעיון מרכזי

3.4.2020 נאג'י דאעס

מיזוג מידע

3.4.2020 שיימא הינדאווי

הפועלים בשפה הערבית

2.4.2020. עאידה מסראווה

שירה קלאסית חלק 2

1.4.2020 ופאא עבאס

מבני ומוערב

אליף פראנש 13.5

כתיבת טקסט בדיוני

28.4.20

المجرور بالإضافة

23.4.20 עאידה מסראווה

הנושא אלפאעל

3.4.2020 נאג'י דעאס

סגן הנושא

3.4.2020 נאג'י דאעס

סיפור קצר חלק ב

עאידה חמזה 7.4

סיפור קצר מודרני

19.4.2020 אחמד מחאמיד

דקדוק סיכום פיסקה - הבנת הנקרא

3.4.2020 נאג'י דאעס

"שירה "ردوا علي الصبا

2.4.2020 עאידה מסראווה

סיפור קצר

19.4 וופא עבאס

מוגרד ומזיד

אליף פראנש 13.5

שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע

19.4.2020 ואיל טאהא

קרא אלדייף- המשורר אלחוטייאה חלק 2

נביל ותד 19.4

אוצר מילים

24.4.2020 שיימא הינדאווי

מיומנויות ההשוואה בראי הסיפור הקצר - פרוזה מודרנית-טקסט אלנאסק ואבליס

סאלח עבוד 16.4

דקדוק

23.4 עאידה מסראווה

דקדוק נלווים

27.4.20 רינא אבוחטון

השוואה

שיימא הינדאווי 3.4

מיומנויות ההשוואה בראי הספרות - האוטוביוגרפיה הערבית המודרנית- טקסט בין אלסקנדריה לבין באריס.

סאלח עבוד 16.4

שירה קלאסית

19.4.2020 אחמד מחאמיד

כתיבת מכתב אישי

28.4.20 רימא בראנסי

סיפור קצר חלק א

7.4.20 עאידה חמזה

סוגי השמות

אימאן אבו קישק 15.05.20

ריסאלת אל ע'ופרן

19.4.2020 הימת ותד