שיעורים מוקלטים

27שיעורים מוקלטים

סיפור קצר חלק א - النخلة المائلة

עאידה חמזה מסארווה 30.6

שירה קלאסית - قصيدة طربتُ

עאידה חמזה מסארווה 30.6

סיפור קצר חלק ב - النخلة المائلة

עאידה חמזה מסארווה 30.6

סיפור קצר - التمرين الاول

ופאא עבאס 4.7

אלתמייז

לואאי חליל 26.6

נאת'ר - الخطبة البت��اء

עאידה חמזה מסארווה 14.7

תיאטרון חלק ב - الزير سالم

עאידה חמזה מסארווה 14.7

אלמפעול אלמוטלק + לה

לואאי חליל 26.6

الشرط אלשרט

לואאי חליל 19.6

الشرط 2 אלשרט 2

לואאי חליל 19.6

תיאטרון חלק א - الزير سالم

עאידה חמזה מסארווה 14.7

סוריא ומסר

19.4.2020 הימת ותד

כתיבת מכתב רשמי

28.4.20 רימא בראנסי

ספרות שירה קלאסית חלק 1

ופאא עבאס 1.4.20

שירה קלאסית

19.4.2020 וופא עבאס

דקדוק מילות יחס

5.4.2020 עאידה חמזה

דקדוק

נסרין אבו יונס 1..4.20

שירה קלאסית חלק 2

1.4.2020 ופאא עבאס

כתיבת טקסט בדיוני

28.4.20

הנושא אלפאעל

3.4.2020 נאג'י דעאס

סגן הנושא

3.4.2020 נאג'י דאעס

סיפור קצר מודרני

19.4.2020 אחמד מחאמיד

דקדוק סיכום פיסקה - הבנת הנקרא

3.4.2020 נא��'י דאעס

סיפור קצר

19.4 וופא עבאס

שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע

19.4.2020 ואיל טאהא

שירה קלאסית

19.4.2020 אחמד מחאמיד

כתיבת מכתב אישי

28.4.20 רימא בראנסי