שיעורים מוקלטים

30שיעורים מוקלטים

סיפור קצר חלק א - النخلة المائلة

עאידה חמזה מסארווה 30.6

שירה קלאסית - قصيدة طربتُ

עאידה חמזה מסארווה 30.6

סיפור קצר חלק ב - النخلة المائلة

עאידה חמזה מסארווה 30.6

סיפור קצר - التمرين الاول

ופאא עבאס 4.7

אלתמייז

לואאי חליל 26.6

נאת'ר - الخطبة البت��اء

עאידה חמזה מסארווה 14.7

תיאטרון חלק ב - الزير سالم

עאידה חמזה מסארווה 14.7

אלמפעול אלמוטלק + לה

לואאי חליל 26.6

الشرط אלשרט

לואאי חליל 19.6

الشرط 2 אלשרט 2

לואאי חליל 19.6

תיאטרון חלק א - الزير سالم

עאידה חמזה מסארווה 14.7

סוריא ומסר

19.4.2020 הימת ותד

כתיבת מכתב רשמי

28.4.20 רימא בראנסי

שירה קלאסית

19.4.2020 וופא עבאס

דקדוק מילות יחס

5.4.2020 עאידה חמזה

דקדוק

נסרין אבו יונס 1..4.20

שירה קלאסית חלק 2

1.4.2020 ופאא עבאס

כתיבת טקסט בדיוני

28.4.20

הנושא אלפאעל

3.4.2020 נאג'י דעאס

סגן הנושא

3.4.2020 נאג'י דאעס

סיפור קצר חלק ב

עאידה חמזה 7.4

סיפור קצר מודרני

19.4.2020 אחמד מחאמיד

דקדוק סיכום פיסקה - הבנת הנקרא

3.4.2020 נאג'י דאעס

"שירה "ردوا علي الصبا

2.4.2020 עאידה מסראווה

סיפור קצר

19.4 וופא עבאס

שירה קלאסית אראק עסיי אלדמע

19.4.2020 ואיל טאהא

שירה קלאסית

19.4.2020 אחמד מחאמיד

כתיבת מכתב אישי

28.4.20 רימא בראנסי

סיפור קצר חלק א

7.4.20 עאידה חמזה

ריסאלת אל ע'ופרן

19.4.2020 הימת ותד